ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น
1.จำนำทองคำ 96.5 วันนี้ รับเพิ่มบาทละ 500 บาท
2.รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าหลุดจำนำมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป
3.ส่วนลดทองคำ บาทละ 100 เมื่อซื้อทองคำฟรีค่ากำเหน็จ

*พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ รับดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 เดือน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

1. ขายฝากที่ห้างทองอันดับ1 รับวงเงินเพิ่มบาทละ 500 บาท
2. รับอัตราดอกเบี้ย 0.99% ระยะเวลา 1 เดือน / 1 รอบบิล
3. เดือนที่ 2 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ตามปกติ
4. ขายฝาก 0.99% สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ / 1 ตั๋วสัญญาขายฝาก
5. กรณี เพิ่ม/ผ่อน หมดสิทธิ์รับดอกเบี้ย 0.99%
6. สามารถใช้ได้ที่ห้างทองอันดับ1 เท่านั้น
7. กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ หมดเขต 30 มิ.ย. 2564

โปรโมชั่นย้ายค่าย รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99
ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ย้ายตั๋วจากที่อื่น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 ทันทีในเดือนแรก ส่วนอัตราการคิด ดอกเบี้ยปกติที่ 1.25% ต่อเดือน โดยตั๋วมีอายุ 4 เดือน 30 วัน

ต่อที่ 2 รับยอดจำนำพิเศษเพิ่มให้ทันที 500 บาทต่อ 1บาททองคำ เพิ่มจากยอดปกติหน้าสาขา

ต่อที่ 3 รับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าหลุดจำนำ 500 บาท เพียงนำตั๋วจำนำใหม่มาแสดงเพื่อซื้อสินค้ากับอีซี่มันนี่โดยตั๋วอายุ 1 เดือนจากวันที่จำนำ
*โดยสินค้าที่ซื้อ ราคาต้องมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป **เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตค.2563

โปรโมชั่นย้ายค่าย รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99
ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ย้ายตั๋วจากที่อื่น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 ทันทีในเดือนแรก ส่วนอัตราการคิด ดอกเบี้ยปกติที่ 1.25% ต่อเดือน โดยตั๋วมีอายุ 4 เดือน 30 วัน

ต่อที่ 2 รับยอดจำนำพิเศษเพิ่มให้ทันที 500 บาทต่อ 1บาททองคำ เพิ่มจากยอดปกติหน้าสาขา

ต่อที่ 3 รับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าหลุดจำนำ 500 บาท เพียงนำตั๋วจำนำใหม่มาแสดงเพื่อซื้อสินค้ากับอีซี่มันนี่โดยตั๋วอายุ 1 เดือนจากวันที่จำนำ
*โดยสินค้าที่ซื้อ ราคาต้องมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป **เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2564